شماره صفحه: 3 از 3
خسرو ۹ سال قبل از ایران گفته است: از آقای دکتر ابوالاحرار برای درمان زانو درد پدرم با تزریق پلاسما ممنونم. پدرم راحت راه میرود و تقریبا درد ندارد و پس از ۲۰ سال دیگه قرص نمیخورد
شماره صفحه: 3 از 3